Integraatiot

Integraatiolla tarkoitetaan kahden tai useamman eri järjestelmän välistä tiedonvaihtoa. Olemme toteuttaneet kymmeniä erilaisia järjestelmäintegraarioita Microsoftin Azure Data Factoryä hyödyntäen.

Integraatio, liittymä, rajapinta, api, sanomanvälitys?

Kun yritys hankkii uuden tietojärjestelmän, joka halutaan liittää johonkin olemassa olevaan järjestelmään, tarvitaan integraatio. Integraatiolla voidaan sovittaa yhteen kaksi tai usempi olemassa olevista tietojärjestelmistä silloin, kun halutaan automatisoida tiedon kopiointiin, siirtämiseen tai tallentamiseen liittyviä rutiineja. Integraatioista puhutaan usein myös nimellä rajapinta, liittymä tai “api”.

Integraatiolla voidaan tarkoittaa myös ulkoisesta tietolähteestä, kuten internetistä noudettavan tiedon yhdistämistä esimerkiksi yrityksen tietovarastoon tai vaikkapa sisäiseltä verkkolevyltä luettavan excel-tiedoston datan vientiä toiminnanohjausjärjestelmän tietokantaan.

Toteutamme myös puhtaita sanomanvälityspalveluita, joissa ensisijaisen tärkeitä ominaisuuksia ovat luotettavuus, oikea-aikaisuus, seuranta ja valvonta. Väitämme, että meiltä ei jää yhtäkään sanomaa välittämättä.

Tekninen toteutus

Integraatio voidaan toteuttaa monella eri tavalla, kuten erilaiislla skriptikielillä, jotka ajastetaan suoriutumaan käyttöjärjestelmän tehtävienhallintaa käyttäen. Itse asiassa, useimmat tuntemamme integraatiot on toteutettu juuri edellä mainitulla tavalla.

Me Supermindilla käytämme integraatioissa modernia Microsoftin kehittämää ja ylläpitämää Azure Data Factoryä (ADF), joka on yksi markkinoiden monipuolisimpia ja tehokkaimpia ratkaisuja. ADF on täysin pilvipohjainen, hallittu ja toimintavarma integraatioalusta, jossa on valmiita yhteyspisteitä useisiin toiminnanohjausjärjestelmiin, tietokantoihin ja SaaS-palveluhin.

Integraatioiden yhteydessä puhutaan ETL-prosessista, jossa tiedon siirtäminen järjestelmästä toiseen jaetaan kolmeen vaiheeseen: tiedon purkaminen lähdejärjestelmästä (Extract), tiedon muokkaaminen (Transform) ja lataaminen kohdejärjestelmään (Load). Varsinainen tiedonsiirto sisältyy yhteen tai usempaan vaiheeseen. Me toteutamme kaikki nämä vaiheet saman integraatioalustan (ADF) sisällä. Tiedonsiirto järjestelmien välillä voi tapahtua mm. http-kutsuilla, sftp-tiedonsiirrolla, verkkolevyjaoilla tai pilvipalvelutarjoajien (kuten Google, Microsoft, Amazon) tallennusratkaisuja hyödyntäen.

Olemme toteuttaneet useiden eri ERP-järjrestelmien (mm. Microsoft NAV, Solteq Tekso, SKJ Jeemly, Lemonsoft, Crafthouse CRS, Kassa.fi) ja Supermindin väliset integraatiot ADF:llä. Lisäksi, olemme toteuttaneet useita kustomoituja integraatioita erilaisten tietolähteiden ja SaaS-palveluiden välille.

Valvonta ja hälytykset

Integraatiot ovat riippuvaisia useasta eri tietojärjestelmästä, joiden välinen tiedonsiirto voi oikkuilla syystä tai toisesta. Lähdejärjestelmän data voi olla joskus viallista, jolloin sen tulkitseminen ei ole koneellisesti mahdollista. Kohdejärjestelmän tietokanta tai muu kohde voi olla lukitussa tilassa tai muulla tavalla tavoittamattomissa. Syitä integraatioiden oikkuiluun voi olla monia, mutta niistä pitää aina jotenkin toipua joko automaattisesti tai ihmisen avustamana. Kaikki toteuttamamme integraatiot ovat valvottuja, eli saamme ja välitämme tiedon automaattisesti tarvittaville tahoille välittömästi, kun havaitsemme poikkeaman. Reagoimme kaikkiin poikkeamiin sovitulla tavalla.

Kiinnostuitko?

Haluatko saada sanomat kulkemaan? Eivätkö järjestelmäsi keskustele keskenään? Haluatko säilöä dataa, mutta et tiedä minne ja miten? Ota yhteyttä meihin, me laitetaan asiat kuntoon.

Petri Lindholm
+358 400 420 583
[email protected]