Integraatiot

Integraatiolla tarkoitetaan kahden tai useamman eri järjestelmän välistä tiedonvaihtoa. Olemme toteuttaneet kymmeniä erilaisia järjestelmäintegraarioita Microsoftin Azure Data Factoryä hyödyntäen.

Integraatio, liittymä, rajapinta, api?

Kun yritys hankkii uuden tietojärjestelmän, joka halutaan liittää johonkin olemassa olevaan järjestelmään, tarvitaan integraatio. Integraatiolla voidaan sovittaa yhteen kaksi tai usempi olemassa olevista tietojärjestelmistä silloin, kun halutaan automatisoida tiedon kopiointiin, siirtämiseen tai tallentamiseen liittyviä rutiineja. Integraatioista puhutaan usein myös nimellä rajapinta, liittymä tai "api".

Integraatiolla voidaan tarkoittaa myös ulkoisesta tietolähteestä, kuten internetistä noudettavan tiedon yhdistämistä esimerkiksi yrityksen tietovarastoon tai vaikkapa sisäiseltä verkkolevyltä luettavan excel-tiedoston datan vientiä toiminnanohjausjärjestelmän tietokantaan.

Tekninen toteutus

Integraatio voidaan toteuttaa monella eri tavalla, kuten erilaiislla skriptikielillä, jotka ajastetaan suoriutumaan käyttöjärjestelmän tehtävienhallintaa käyttäen. Itse asiassa, useimmat tuntemamme integraatiot on toteutettu juuri edellä mainitulla tavalla.

Me SUPERMINDilla käytämme integraatioissa modernia Microsoftin kehittämää ja ylläpitämää Azure Data Factoryä (ADF), joka on yksi markkinoiden monipuolisimpia ja tehokkaimpia ratkaisuja. ADF on täysin pilvipohjainen, hallittu ja toimintavarma integraatioalusta, jossa on valmiita yhteyspisteitä useisiin toiminnanohjausjärjestelmiin, tietokantoihin ja SaaS-palveluhin.

Integraatioiden yhteydessä puhutaan ETL-prosessista, jossa tiedon siirtäminen järjestelmästä toiseen jaetaan kolmeen vaiheeseen: tiedon purkaminen lähdejärjestelmästä (Extract), tiedon muokkaaminen (Transform) ja lataaminen kohdejärjestelmään (Load). Varsinainen tiedonsiirto sisältyy yhteen tai usempaan vaiheeseen. Me toteutamme kaikki nämä vaiheet saman integraatioalustan (ADF) sisällä. Tiedonsiirto järjestelmien välillä voi tapahtua mm. http-kutsuilla, sftp-tiedonsiirrolla, verkkolevyjaoilla tai pilvipalvelutarjoajien (kuten Google, Microsoft, Amazon) tallennusratkaisuja hyödyntäen.

SUPERMIND x Microsoft Azure Data Fatory

Olemme toteuttaneet useiden eri ERP-järjrestelmien (mm. Microsoft NAV, Solteq Tekso, SKJ Jeemly, Lemonsoft, Crafthouse CRS, Kassa.fi) ja SUPERMINDin väliset integraatiot ADF:llä. Lisäksi, olemme toteuttaneet useita kustomoituja integraatioita erilaisten tietolähteiden ja SaaS-palveluiden välille.

Ota yhteyttä

Heräsikö mielenkiintosi? Ota yhteyttä, niin käydään yhdessä läpi integraatioihin liittyvät tarpeenne.

Petri Lindholm
Supermind Oy
+358 400 420 583
[email protected]