Kysynnän ennustaminen

Kysynnän ennustaminen on yksi Supermindin peruspilareista. Automaattisten, täysin laskennallisten kysyntäennusteiden myötä ennustetarkkuus paranee ja inhimillisten erehdysten määrä vähenee.

Automaattisen kysynnän ennustamisen edut

  • Ennusteet lasketaan joka yö kaikille nimikkeille, kaikissa toimipisteissä
  • Kampanjojen ja aikaisempien saatavuusongelmien automaattinen huomioiminen
  • Tarvittaessa nopea reagointi kysynnän muutoksiin

Järjestelmän laskemat ennusteet ovat aina aikasarjaennusteita, jotka lasketaan päivätasolle vuodeksi eteenpäin. Päivätason kysyntäennusteita hyödynnetään suoraan tarvelaskennassa, joka jalostaa kysyntäennusteen saldoennusteen kautta konkreettisiksi ostotilauksiksi.

Kysyntäennuste lasketaan täysin automaattisesti toimipiste-nimike -tasolla kaikille valikoimaan kuuluville nimikkeille. Nimikkeiden ja toimipisteiden valikoimalinkitykset- ja luokat voidaan tuoda taustajärjestelmästä tai hallita Supermindissa.

Järjestelmässä on kolme kysyntäennustemallia, joista jokainen toimii asetettujen parametrien ja ehtojen mukaisesti. Parametrit ja ehdot määritellään yhteistyössä asiakkaan kanssa järjestelmän käyttöönoton aikana. Parametreja on helppo muuttaa myös itse.

Ennustemallit

  • Trendiennuste
  • Sesonkiennuste (kaksi eri mallia)
  • Liukuva keskiarvo

Kaikki mallit ovat aikasarjaennusteita, jotka perustuvat aikaisempaan kysyntään. Ennusteissa huomioidaan mm. aikaisempi saatavuus ja kampanjoiden aiheuttamat normaalia suuremmat kysyntäpiikit. Toisin sanoen, ennusteiden laadinnassa käytettyä menekkihistoriaa korjataan kysyntähistoriaksi.

Järjestelmä laskee kaikille nimikkeille kaikissa myymälöissä ennusteen kaikilla ennustemalleilla. Ennustemalli, jota lopulta hyödynnetään tarvelaskennan ja automaattisen täydennystilaamisen kanssa, voidaan asettaa esimerkiksi tuoteryhmäkohtaisesti.

Trendiennuste toimii useimmiten parhaiten tasaisen kysynnän tuotteissa, kun taas sesonkiennuste on hyödyllinen, jos tuotteen kysyntä on vähänkin sesonkista.

Järjestelmä tallentaa ennusteet aikasarjoihin, joita voi tarkastella ohjelman käyttöliittymässä. Seuraavissa kuvissa on muutama esimerkki, joissa päivätason ennusteet on ryhmitelty (summattu) kuukausitasolle. Käyttöliittymässä voi tarkastella mitä tahansa aikasarjaa jopa päivän tarkkuudella.

Aikavälivalinnoilla saadaan näkyville helposti vaikka viimeisen kolmen vuoden ja tulevan yhden vuoden aikasarja.

Esimerkki trendiennusteesta (tumman punainen). Lokakuun myynnistä (sininen viiva) on leikattu osa pois, koska silloin on ollut kampanja. Oranssi viiva edustaa todellista ennustelaskennassa hyödynnettävää kysyntää.

Sesonkiennuste voidaan laskea joko ns. additiivisen tai multiplikatiivisen mallin mukaisesti. Järjestelmä jakaa myyntihistorian aikasarjan erikseen trendi- ja sesonkikomponentteihin, jolloin myös ennuste koostuu useasta komponentista ja on siten tarkempi kuin esimerkiksi vertailu edellisen vuoden myyntiin.

Esimerkki sesonkiennusteesta (keltainen), joka ennustaa myynnin jatkuvan kahden edellisen vuoden myynnin (sininen) mukaisesti.

Esimerkkejä erikoistilanteista

Tuotteen saatavuudessa on ollut ongelmia

Kun tuotteen saatavuudessa on ongelmia, se vaikuttaa myyntiin. Supermind korjaa myyntihistoriaa siltä ajalta, kun tuote ei ole ollut saatavilla. Ennusteen laskemisessa käytetään korjattua myyntiä.

Tuotteen myynti edellisen kampanjan aikana oli suurmenestys

Kampanjamyynti näkyy selkeänä piikkinä myyntihistoriassa. Supermind osaa suodattaa (”leikata”) tilastollisesti merkittävät piikit automaattisesti normaalin myynnin tasolle. Ennusteen laskemisessa käytetään piikkisuodatettua myyntiä.

Järjestelmään voidaan myös tuoda tieto kampanjoista, jolloin automaattista piikkisuodatusta ei tarvita. Näin voidaan suodattaa myös sellaiset kampanjat, joissa myynnin kasvu ei ole ollut tilastollisesti poikkeavaa.

Ota yhteyttä

Näytämme mielellämme, miltä Supermind näyttää livenä – ja miltä sen tuottamat tulokset näyttävät. Uskomme, että saamme vakuutettua teidät jo tunnin esittelyn aikana. Ota yhteyttä ja sovitaan tapaaminen!

Jani Kärkkäinen
Supermind Oy
040 685 3746
jani.karkkainen@supermind.com