Valikoiman hallinta

Valikoiman hallinta on vähittäiskaupassa yksi tärkeimmistä liiketoiminnan osa-alueista. Valikoiman hallinta koostuu päätöksistä, elinkaaren hallinnasta, tuotedatan ylläpidosta sekä tietyistä säännöistä. Valikoiman hallinta ilman helppokäyttöistä järjestelmää on haastavaa.

Valikoimaa hallitaan Supermindissa linkittämällä nimikkeiden ja toimipisteiden (esim. myymälöiden) valikoimaluokkia keskenään. Toimipisteen valikoimaluokkaan voidaan liittää yksi tai useampi nimikkeen valikoimaluokka ja päinvastoin.

Edut

  • Valikoimapäätösten tukena automaattisesti laskettuja liiketoiminnan lukuja ja luokituksia
  • Helppokäyttöinen ja nopea käyttöliittymä
  • Myymälöiden ja tuotteiden valikoimien hallinta samassa järjestelmässä

Järjestelmän käyttöliittymässä on esilä monia liiketoiminnan lukuja, kuten katekertymät, liikevaihto, kaikkien myymälöiden yhteenlasketut saldo- ja varastoarvot, saldo- ja valikoimapeitot jne. Esimerkiksi saldopeitto-luku kertoo suoraan kuinka monen myymälän saldoilla tuoteta on juuri tällä hetkellä. Kun kaikki merkityksellinen tieto on samassa paikassa, on valikoimamuutosten tekeminen tehokasta.

Valikoiman hallinnan osa-alueita

Supermind-ohjelmistossa on monipuoliset työkalut, joilla voi hallita erilaisia valikoimaan tai tuotteen elinkaareen littyviä muutoksia. Järjestelmään voi tuoda valikoimatiedon myös olemassa olevasta toiminnanohjaus- tai kassajärjestelmästä.

Päätökset

Kun jokin tuote päätetään ottaa valikoimaan, pitää päättää mm. valikoiman laajuus: tuleeko nimike vain verkkokauppaan, rajatun myymäläjoukon hyllyvalikoimaan vai tilausvalikoimaan – tai kenties kaikkialle. Lisäksi pitää päättää, milloin tuotteen valikoimajakso alkaa, onko se määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva.

Usein tulee tarve muuttaa tuotteen valikoiman laajuutta esimerkiksi muuttuneen kysynnän takia. Vastaavasti, myymälän muutto erikokoiseen liiketilaan, kalustemuutokset tai muu päätös voi tarkoittaa myymälän valikoimaluokan muutosta.

Elinkaaren hallinta

Päätös valikoimajakson alkamisesta, pituudesta ja päättymisestä ovat osa elinkaaren hallintaa. Elinkaaren hallintaan kuuluu myös päätös valikoimasta poistamisesta (tuotteen lopetukset), hallittu alasajon suunnittelu ja poistuneiden tuotteiden jäännösvarastojen loppuunmyynnin suunnittelu.

Liiketoimintasäännöt

Tuotteiden ja myymälöiden valikoimat voidaan yhdistää (linkittää) toisiinsa säännöillä. Sääntöihin voidaan esimerkiksi määritellä, että perusvalikoiman tuotteet kuuluvat kaikkien myymälöiden hyllyvalikoimaan.

Esimerkiksi ”Perusvalikoima”-valikoimaluokan tuotteet voidaan linkittää myymälöihin, joiden valikoimaluokat ovat ”Pieni myymälä”, ”Keskisuuri myymälä” ja ”Suuri myymälä”. ”Supermarket-valikoima” voitaisiin linkittää vain keskisuuriin ja suuriin myymälöhin. Valikoimaluokkien määrää ei ole rajattu ja niiden nimeäminen on vapaamuotoista.

Linkitysten jälkeen järjestelmästä nähdään kuinka monen myymälän valikoimaan yksittäinen nimike kuuluu ja vastaavasti kuinka monta nimikettä kuuluu yksittäisten myymälöiden valikoimaan.

Lisätietoa

Supermind ennustaa kysyntää tuotteille niissä toimipisteissä, joiden valikoimiin ne kuuluvat ja luo niiden pohjalta automaattisia täydennystilauksia. Lue lisää näistä osa-alueista seuraamalla alla olevia linkkejä.

Ota yhteyttä

Näytämme mielellämme, miltä Supermind näyttää livenä – ja miltä sen tuottamat tulokset näyttävät. Uskomme, että saamme vakuutettua teidät jo tunnin esittelyn aikana. Ota yhteyttä ja sovitaan tapaaminen!

Petri Lindholm
Supermind Oy
+358 400 420 583
[email protected]