Artikkelit

Tältä sivulta löydät kaikki julkaisemamme artikkelit, jotka liittyvät tavalla tai toisella Supermind Oy:n kehittämiin ja myymiin tuotteisiin.


Menetetty myynti

Tämä artikkeli keskittyy menetetyn myynnin mittaamiseen ja huomioimiseen kysyntäennusteissa silloin, kun myyntiä on menetetty heikon tarjonnan vuoksi. Artikkelissa ei oteta kantaa esimerkiksi kilpailun, hinnoittelutekijöiden tai heikon esillepanon vuoksi menetettyyn myyntiin. Artikkelissa keskitytään menetetyn myynnin mittaamiseen erityisesti tilastollisin menetelmin.

Lue artikkeli

Julkaistu: 18.10.2019


Eräkoot

Eräkoolla tarkoitetaan lukumäärää, jonka kerrannaisissa tavaraa ostetaan tai myydään. Sitä kutsutaan joissain yhteyksissä suoraan myyntieräksi tai pakkauskooksi. Eräkoolla ei kuitenkaan ole aina suoraa yhteyttä fyysisen pakkauskoon kanssa. Tässä artikkelissa käsitellään eräkokoja ostomäärien näkökulmasta.

Lue artikkeli

Julkaistu: 24.4.2017


Mitä, missä ja milloin – dataa kolmessa ulottuvuudessa

Artikkelin otsikossa olevat kolme M-kirjaimella alkavaa kysymyssanaa ovat monelle tuttuja Mitä missä milloin – Kansalaisen vuosikirja -tietokirjasarjasta, jota on julkaistu jo vuodesta 1950 asti. Kirjasarjassa käsitellään kuluneen vuoden tapahtumia ja puheenaiheita.

Suositun kirjasarjan nimessä esitetyt kysymykset ovat merkityksellisiä tiedonnälän tyydyttämisen lisäksi myös vähittäis- ja tukkukaupan hankintaketjussa.

Kuin sattumalta, mitä, missä ja milloin ovat myös usein ulottuvuuksia (engl. dimensioita) tilaus-toimitusketjun hallinnan ja kysynnän ennustamisen järjestelmissä – tai tarkemmin ottaen niiden data-arkkitehtuurissa.

Lue artikkeli

Julkaistu: 3.11.2016


Tilataan niin paljon, että varmasti riittää

Olet saattanut kuulla lennokkaan ilmaisun ”tilataan niin paljon, että varmasti riittää”. Sillä saatetaan tarkoittaa puolitotisesti, että tilataan niin paljon lisää, ettei missään tapauksessa lopu kesken ihan vähään aikaan. Tällainen vahvasti tunneperäinen lausahdus saattaa olla herkässä, jos tavara on päässyt loppumaan, kysyntä on suurta ja asiakkaat ovat tyytymättömiä huonoon saatavuuteen.

Jos lausetta tarkastellaan kirjaimellisesti, niin siinähän itse asiassa kiteytetään tarvelaskennan ydin. Järkevän tarvelaskentalogiikan ydin nimittäin on: ”tilataan niin paljon, että se riittää seuraavan tilauksen toimitukseen asti, tavoitellulla varmuudella”.

Tässä tekstissä käsitellään tarvelaskentaa vähittäiskaupan myymälävaraston automaattisen täydentämisen näkökulmasta. Tämä artikkeli on Supermind Oy:n ensimmäinen artikkelijulkaisu.

Lue artikkeli

Julkaistu: 25.8.2016